קישורים שימושיים

- נסח טאבו - של כל בעלי הזכויות בבניין מרוכז

- אם אין מספר גוש חלקה - איתור גוש חלקה לפי כתובת

- תיק בית משותף: תקנון בית משותף - הזמנת תיקים

- רשם החברות: הפקת נסח חברה לפי מספר חברה

- חברות פרטיות לדו"ח מצב כלכלי משפטי של החברה: D&B, BDI

- לבדיקת זכויות בניה: בכל אתר של כל עירייה – אגף מנהל ההנדסה אפשר למצוא הפניה ל- GIS תוכנת המיפוי לפי כתובת או גוש חלקה.